Wagi CAS
Twój koszyk jest pusty.
Przejdź do koszyka

Warunki naprawy gwarancyjnej

Każde urządzenie przesyłane do serwisu centralnego CAS Polska jest poddawane weryfikacji. W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego niezbędne jest dołączenie karty gwarancyjnej i kopii faktury zakupu.
W przypadku stwierdzenia, że usterka nie jest objęta gwarancją (m.in. powstała na skutek eksploatacji w sposób niewłaściwy - niezgodnie z instrukcją obsługi lub uszkodzenia mechanicznego), zgłaszający zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji oraz o kosztach naprawy.
 
W przypadku rezygnacji z naprawy lub zakupu nowego urządzenia, zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania ekspertyzy w wysokości odpowiednio:
  • wagi proste, kalkulacyjne o zakresie ważenia do 30kg – 100zł
  • wagi etykietujące – 200zł
  • wagi o zakresie ważenia od 30 do 300kg – 150zł
  • wagi o zakresie ważenia powyżej 300kg – 400zł
  • pakowarki próżniowe komorowe, pakowarki hermetyczne (CTP) – 400zł
  • pozostałe urządzenia - 100zł

 Jednocześnie w sytuacji rezygnacji z naprawy odpłatnej zobowiązuję się do pokrycia kosztów transportu w wysokości:

  • 20zł dla wag o zakresie ważenia do 300kg
  • 50zł dla wag o zakresie ważenia powyżej 300kg, pakowarek próżniowych i krajalnic
  • 150zł dla wag HFS/UFS/CPS

 Stawki transportowe dotyczą przesyłki w jedną stronę. Wszystkie kwoty są cenami netto.