Wagi CAS
Twój koszyk jest pusty.
Przejdź do koszyka

Serwis gwarancyjny

CAS Polska jako reprezentant CAS Corporation gwarantuje wysoką jakość i niezawodność produktów marki CAS. W związku z tym na wszystkie urządzenia sprzedawane przez CAS Polska udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy, a po rejestracji nawet na 36 miesięcy! W przypadku napotkania problemów z produktem CAS prosimy o postępowanie według poniższych zasad:

 1. Należy sprawdzić, czy problem można rozwiązać korzystając z instrukcji obsługi. W szczególności należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do zasilania (lub zainstalowane zostały baterie). W końcowej części instrukcji obsługi danego urządzenia opisane są najczęściej spotykane problemy oraz sposób postępowania. W przypadku zagubienia instrukcji w wersji drukowanej można ją pobrać z naszego serwisu z działu Do pobrania.
 2. Jeśli problemu nie można rozwiązać zgodnie z sugestiami lub w instrukcji zalecono kontakt z serwisem należy sprawdzić kartę gwarancyjną do danego urządzenia. Na wagi CAS wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2009r. gwarancja była udzielana oddzielnie przez każdego z importerów.
 3. Jeśli wystawcą karty gwarancyjnej nie jest CAS Polska, prosimy o kontakt z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej. W takim przypadku skorzystanie z usług Serwisu Centralnego CAS Polska może wiązać się z koniecznością pokrycia kosztów naprawy odpłatnej.
 4. Jeśli karta gwarancyjna została wystawiona przez CAS Polska należy sprawdzić, czy jest właściwie wypełniona i podpisana, a w szczególności, czy zawiera poniższe informacje:
  • model urządzenia,
  • numer seryjny,
  • data i numer dokumentu zakupu,
  • pieczęć sprzedawcy.
 5. Oprócz prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej prosimy o przygotowanie kopii faktury zakupu.
 6. Po zgromadzeniu wskazanych powyżej dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny (22 2559000) z CAS Polska w celu weryfikacji możliwości usunięcia problemu bez wysyłania urządzenia do Serwisu Centralnego. W trakcie rozmowy proszę podać dane, o których mowa w punkcie 4, a następnie możliwie szczegółowo opisać objawy problemu.
 7. W przypadku potwierdzenia przez CAS Polska konieczności przesłania wagi do Serwisu Centralnego prosimy o zastosowanie się do poniższych reguł:
  • wypełnić Zgłoszenie serwisowe
  • urządzenie zapakować do oryginalnego pudełka, a w przypadku jego braku zabezpieczyć w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom w trakcie transportu,
 8. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia CAS Polska nadaje numer sprawy serwisowej oraz organizuje transport tego urządzenia do serwisu.
 9. Numer sprawy serwisowej należy w sposób widoczny umieścić na przesyłce. Przesyłki bez tego numeru nie będą przyjmowane.
 10. Do przesyłki należy dołączyć przygotowane dokumenty (kartę gwarancyjną, kopię faktury zakupu oraz wypełnione zgłoszenie).
 11. Po sprawdzeniu i ewentualnej naprawie urządzenie zostanie odesłane na adres nadawcy lub na inny adres wskazany w dokumentach dołączonych do urządzenia.
 12. W przypadku usterki nieobjętej gwarancją pracownicy CAS Polska kontaktują się z właścicielem urządzenia w celu ustalenia zakresu i kosztów naprawy oraz sposobu płatności.
 13. Przesyłki wysłane na koszt CAS Polska niezgodnie z powyższymi zasadami nie będą przyjmowane, a nadawca obciążony kosztem przesyłki.